اتصالات فلزی

اتصالات فلزی کناف

اتصالات فلزی کناف (کی پلاس)

براکت ( اتصال مستقیم ) :

  • مکان هایی که ارتفاع سقفمان کم است و سقفی که میخواهید اجرا کنید قصد دارید بیشتر از 5 یا 6cm پایین تر نیاید. در اینجا آویز نانیوس با این ترکیب دیگر جواب نمیدهد. و شما باید از یک آویز مستقیم یا براکت استفاده کنید. هم برای سازه F47 موجود است و هم سازه CD60 ( در دو نوع تولید میگردد )
  • براکت در شکل اولیه به صورت خم نخورده است در حین اجرای کار باید آن را از دوطرف خم زد و از بغل به سازه پیچ کرد و میتوانید ارتفاع را کم و زیاد کنید.
  • حداکثر فاصله ایی که میتوانید با F47 بگیرید 5 یا 6cm ، از سقف اصلی است. ولی CD60 ارتفاع بالاش 12cm است و فاصله بیشتری میتوانید بگیرید
  • آویز نانیوس برای ارتفاع 15cm – 20cm به بالا است، جاهایی که آویز نانیوس جواب نمیدهد و ارتفاع سقفمان کم است ( 5cm – 6cm ) میاییم از براکت استفاده میکنیم به صورت “U” شکل به سقف با میخ و چاشنی وصل میشود و از بغل پیچ میشود به سازمون که به این اتصال مستقیم و یا براکت گویند

کاربرد براکت :

  • براکت یا خودش به عنوان آویز مستقیم در سقف استفاده میشود با اتصال میخ و چاشنی ، یا به عنوان رکاب در آویز ترکیبی استفاده میشود
  • کاربرد براکت برای آویزگیری و یا اتصال مستقیم است ، که این هم باز به صورت باز است و باید خم بخورد
  • کاربرد دیگرش در آویز ترکیبی به عنوان رکاب از زیر سازه رد میشود و پیچ میگردد

براکت کناف