سقف کاذب خود ايستا D131

سقف کاذب خودایستا

سقف كاذب خود ايستا D131 (سطح پیشرفته) :

سقف خود ایستای

 • در جاهایی که شما دسترسی برای آویزگیری به سقف ندارید مثلا در بیمارستان ها به خاطر حجم زیاد تاسیساتی که رد شده و خیلی جاها شما اصلا نمیتوانید از سقف آویزگیری کنید یا مثلا ارتفاع سقفتان آن قدر زیاد است که به صرفه نیست قوطی کشی بخواهید انجام دهید و یا آویز 4 متری بخواهید بگیرید یا اینکه خانه قدیمی میباشد و سقفش استحکام لازم برای آویزگیری را ندارد مثلا چوبی است و یا الواری ، یک سقفی است به اسم سقف کاذب خود ایستا یعنی نیازی به آویزگیری از سقف اصلی نیست و کد آن d131  میباشد.
 • هر سیستم اجرایی کناف ( کی پلاس ) با یک کدی مشخص شده چه سقف باشد و چه دیوار باشد و این یک کد استاندارد است و در تمام نقاط شناخته شده است

سازه اجرایی سقف کاذب خود ایستا

 • سازه اجرایی سقف کاذب خودایستا، استاد و رانر است همان سازه ایی که در دیوار استفاده میشود. در دیوار سازه رانر در کف و سقف میخورد و استاد هم بینش قرار میگرفت و سپس پنل میخورد همین را اگر حالت افقیش در نظر بگیریم یعنی یک رانر در دیوار و یک رانر هم در دیوار مقابل و استاد میفتد توی دهانشان و از زیرم پنل میخورد . سازه ترازمان میشود رانر
 • اجرای آن راحت است فقط از لحاظ سازه ایی کمی هزینه آن بیشتر است و سرعت آن هم خیلی بالاتر است و دیگر نیاز به آویزگیری ندارد و خودش حالت ایستایی دارد چون سازه رانر خودش مقاوم است منتها در این سقف محدودیت دهانه داریم که طبق جدول فنی ( کناف ) مشخص میشود. و بستگی به ابعاد سازه هر چه بزرگتر باشد دهانه بزرگتری به ما جواب میدهد

کاربرد

 • یکی از کاربردهای سقف کاذب خودایستا در راهرو و آپارتمان است . معمولا کانال کولر وقتی که رد میشود دسترسی به سقف برای آویزگیری وجود ندارد ، عرض 1.20 که این راهرو دارد راحت با سقف کاذب خودایستا میتواند اجرا شود . بعضی جاها روش های خلاقانه استفاده میکنند که بعد از مدتی شکم میکند مثلا همان سازه F را بدون آویز اجرا میکنند یا یک سمتش آویز میگذارنند اینها بعدا شکم میکند و ترک میخورد

ساختار کلی

 • ساختار کلی این سقف به این صورت است که اگر شما به عنوان مثال دوتا دیوار داشته باشید معمولا دهانه ایی که کوچکتر است باید استفاده شود و سمتی که دهانش کوچکتر است سازه ها قرار میگیرند و هم سازه سبک تری استفاده میکنیم و هم اینکه مقاوم تر باشد پس آن دهانه ایی که میخواهیم سقف را اجرا کنیم در دوتا دیوار روبرو همدیگر در دهانه رانرهایمان قرار میگیرند و ترازی که حالا مشخص شده استادها هم میفتن در دهانه رانرها. در واقع استادها سازه پنل خورمان محسوب میشوند ( سازه پنل خور برای پنل با ضخامت 12.5mm فاصله استاد آکس تا آکس (50cm – 50cm ) بود چون وظیفه شان این است پنل را نگه دارن. و اگرم پنل 2.40cm  باشد فاصله آکس تا آکس ( 48cm – 48cm )

اجرا

 • پس به این صورت شد که سازه رانر داخل دوتا دیوار روبروی همدیگر قرار میگیرد، استادها از سینه دیوار شروع میشود و اولین و آخرین استاد پیچ میشود به دیوار ، البته باری زیاد تحمل نمیکنند، بار اصلی بر روی دوتا رانر اعمال میشود و بعد دومین استاد از دیوار 50cm  باید فاصله داشته باشد و بعد بقیه استادها هم آکس تا آکس 50cm میگیریم.خوب حالا ممکن است ما دیوارمان دیوار سنتی و یا بنایی باشد که امکان دارد یا بلوک باشد و یا آجر سفالی و … یا حتی ممکن است دیوارهایمان دیوارهای خود درای وال کناف ( کی پلاس ) باشد مثلا در بیمارستانها اتفاق زیاد می افتد، دیوارها را از سیستم خشک کار میکنند به خاطر تاسیسات زیادی که وجود دارد و میخواهنند سرعت کارشان زیاد شود و بعد بینشان را با سقف خود ایستا پر میکنند

دیوار سنتی

 • اگر دیوارمان دیوار سنتی بود عامل اتصالمان پیچ و رل پلاک میشود برای اتصال رانر به دیوار از پیچ و رل پلاک باید استفاده کنیم که اگر توپر بود از پیچ و رل پلاک استفاده میکنیم و اگر تو خالی بود از همان پیچ و رل پلاک هایی که توی کار باز میشونند استفاده میکنیم. اولین از نوک سازه 10cm  حداکثر ( این حداکثر برای این است که کمی فضا داشته باشیم بخاطر دریلی که میخواهد زده شود ) ولی هرچه نزدیک تر باشد به نوک سازه بهتر است البته اگر جا داشته باشد. فاصله پیچ و رل پلاک ها 30cm  میشود چون باربر است. پس سازه ترازمان ( رانر )  اولین و آخرین 10cm  و بقیه سازه ها حداکثر 30cm

اتصال دو سیستم درای وال به یکدیگر 

 •  حال اگر دیوارمان دیوار درای وال باشد و دو تا سیستم درای وال بخواهند بهم وصل شوند ابتدا باید حتما پنلش خورده باشد شما رانر را توی سازه دیوار نمیتوانید نصب کنید سیستم ها با پنلشان مقاوم هستند و پنل اولی که خورده شد  بعد شما مجاز هستید سازه تراز سقفتان را بیایید و روی آن نصب کنید . فاصله استادها در دیوار حداکثر 60cm  میباشد بیشتر از 60cm  فاصله استاد نداریم پس در نتیجه شما جاهایی که پشتش سازه است میتوانید پیچ کنید که پیچ FN برای اتصال زیرسازی به سیستم خشک بهترین گزینه است و اگر در دسترس نبود مجبورید از پیچ TN  استفاده کنید . در هر 60cm که سازه است دوتا پیچ FN باید خورده شود و نه خیلی بچسبد به بال رانر و نه خیلی بیاد وسط، تقریبا نزدیک به دوتا شیاری که هست منتها باید زیرش سازه باشد ولی یکدانه پیچ TN جواب نمیدهد . ولی پیچ و رل پلاک چون مقاومتش بیشتر است تحمل بار بیشتری دارد .

اجرا

 • اگر شما جایی خواستید پیچ بزنید و برخورد کردید به پنل و پشتش سازه نبود از پیچ های پروانه ایی شکل میتوانید استفاده کنید که البته باید بیشترش در سازه بخورد یا مهار حلزونی که هم فلزی دارد و هم پلاستیکی و مخصوص فضای تو خالی است
 • پیچ و رل پلاک در دیوار که میخواهیم استفاده کنیم حداقل 4 عدد پیچ باید خورده شود و عمق آن هم حداقل 3 و یا 4 سانت باشد یعنی پیچ کوچک نمیتوان استفاده کرد و اگر دیوار سفال و یا بلوک بود در بند آجرها هم میتوان پیچ و رل پلاک معمولی زد ولی اگر جایی بود که پشتش خالی بود و مجبور شدید، از پیچ هایی که مخصوص فضای تو خالی است استفاده کنید
 • در یک شرط دهانه آن قسمتی که میخواهید سازه ها را اجرا کنید اگر زیر 2.25cm  شد یعنی دهانه کوچک باشد بار کمتری به دیوارها وارد میشود و چون مقدار بار کمتری وارد میشود میتوان فاصله ها را دوبرابر کرد.

مثال

 • به عنوان مثال در راهروها که 1.20cm است پیچ و رل پلاک ها را به جای( 30cm ) ، 60cm  میتوان زد اینها را میتوان هر 1.20cm  یک در میان اجرا کرد
 • پس نتیجه کلی اگر دهانمان زیر 2.25cm  بود فاصله ها را میتوانیم دوبرابر کنیم  و هرچی کمتر زده شود بهتر است ولی بیشتر از آن نباید باشد

دکور در سقف خود ایستا

 • در سقف کاذب خودایستا دکور مجاز نیست ، و باکس هایی که وزنشان خیلی زیاد است نباید کار کرد ولی یک دکور نور مخفی کوچک در حد 10 یا 20 سانت امکان پذیر است

نکات اجرا سقف خودایستا و مثال

 • شما در سقف کاذب خودایستا برای اینکه دهانه سازتون بیشتر به شما جواب دهد و مقاومت سازتون بیشتر شود، سازتون را پشت به پشت یعنی شبیه I البته فقط استادها و رانر خیر، با پیچ سازه به سازه  LB بهم وصل کنید که اصطلاحا میشود سازه دوبل . این دهانه بیشتری نسبت به سازه تک به شما جواب میدهد مقطعش شبیه تیر آهن است .
 • حال فرض کنید دهانه ما 3.40cm  است و میخواهیم سازه انتخاب کنیم طبق جدول فنی کناف ( کی پلاس )  از کمترین سازه شروع میکنیم  برای حرارت و صوت ما عایق هم میتوانیم پشت سقف ها بیندازیم و چون خود عایقم یک وزنی دارد و طبق جدول به ما گفته میشود که باید از سازه C50  استفاده کنیم و از نوع تکش و حداکثر دهانه ایی که جواب میدهد 2.30cm  است . پس از این سازه نمیتوانیم استفاده کنیم میرویم دوبلش چک میکنیم که ببینیم چقدر به ما جواب میدهد طبق جدول دوبل آن میشود 2.70cm  و میبینیم که باز به ما جواب نمیدهد میاییم طبق جدول سراغ استاد 7 میشود 2.95cm  وباز میبینیم که به ما جواب نمیدهد و در نهایت طبق جدول میبینیم که استاد 7 دوبلش به ما جواب میدهد و 3.40cm  میشود منتها شما اگر امکانش بود استاد 10 سفارش بدهید از لحاظ اقتصادی خیلی به صرفه تر از دوبل 7 است. یک زمانی است که میبینید تو پروژتون استاد 7 فقط دارین و مجبورید دوبلش کنید ولی یک موقع هست میتوانید 10 هم سفارش بدهید از لحاظ حجم سازه ایی و مصالح، تک 10 از دوبل 7 به صرفه تر است معمولا هر سازه ایی که دوبلش جواب بدهد سازه بعدش که بزرگتر است تکش جواب میدهد ( الان تک 10 تا 3.60cm ) جواب میدهد پس از طریق جدول فنی میتوان به این اعداد دست یافت

استاندارد DIN

 • در استاندارد DIN دهانه ها بزرگتر میشود مثلا DIN استاد 5 به جای 2.30، 2.50 جواب میدهد. چون سازش مقاوم تر است و حتی اگر پنل دوبل با عایق باشد باید اعداد جدول  را بررسی کنیم
 • نکته ایی که هست گفتیم ضخامت پنل هر چه بیشتر شود شما پنل خورها را میتوانید فاصله بیشتری بزنید ولی برای پنل با ضخامت 12.5mm  حداکثر 50cm  باید باشد و اگر پنل 18cm  شد میتوانید تا 60cm  فاصله پنل خورها را بیشتر کنید
 • برای دوبل کردن سازه استاد فاصله پیچ های اولی و آخری 10cm ، وسط حداکثر 75cm

پیچ

 • در بحث اجرا در سقف عادی پیچ نمیزنیم ولی ما توی سقف کاذب خودایستا مجبوریم پیچ بزنیم به این صورت که اول باز مثل سقف عادی شما 0.5 سانت تا 1 سانت سازتون را باید کوتاه تر ببرید ولی نشینمن گاه استاد روی لبه رانر حتما 3cm باید باشد که برود داخل و درگیر شود و چون داریم به آن بار وارد میکنیم اینجا اگر دقت کنید بال بالایی را داریم پیچ میکنیم و شما از پایین که دارید پیچ میزنید یک فشاری به سازه میاره و ممکن است رانرها توی کار بچرخن و بعد درست اتصال برقرار نمیکند. و میاییم به این صورت بال بالاییش را پیچ میزنیم و زیرشم اتصال نیست. چون زیرش میخواهیم پنل بزنیم گیر میکند در پنل ها و بالاش را یا پیچ و یا پانچ و یا پرچ هر کدام که جا دست به ما داد و اگر جای دریل نباشد از انبار پانچ استفاده میکنیم و فقط در حدی که این دوتا ثابت شود و نچرخد و پانچ  فقط برای اینکه ثابت نگهش دارد اتصال ثابت مثل پیچ نیست و اگر پانچ باشد از لحاظ زلزله بهتر است و بعد پنل ها باید عمود بر سازه ها اجرا گردد

اجرا

 • سازه های کناف ( کی پلاس ) باربر نیستند و سازه های رانر اصلا تو هوا نمیتوانند باشند و باید حتما به یک جایی وصل باشد یا دیوار یا اگرم دیوار نبود قوطی کشی باید شود
 • افزایش طول در سازه ها مجاز نیست
 • رانر توی دهانه رانر نمیرود بعضی ها میاینند رانر را به اصطلاح ( پا مرغی ) میکنند و فرو میدهند در دهانه رانر ، رانر خودش کمی دهانش از استاد بزرگتر است

مثال

 • فرض کنید بیمارستانی داریم و یک راهرویی در انتداد میخواهد بچرخد ، اینجا مجبورید سقف کاذب خودایستا اجرا کنید حالت عادی اینجا یک دانه رانر میزنید و استادها ( 50cm – 50cm ) می افتد در دهانش و رانر را اینجا نمیتوانیم ادامه بدهیم چون گفتیم پشتش نمیتواند خالی باشد تو هوا یک قوطی کشی انجام میدهیم در امتداد دیوار و رانر را روی قوطی وصل میکنیم یک قوطی که هم عرض سازه باشد پس هرجا که شما دسترسی به دیوار نداشتید برای نصب رانر باید قوطی کشی انجام شود و کج هم معمولا نمیتوان اجرا کرد چون حداقل 3cm  باید درگیری داشته باشد

پخ

 • تا آنجا که امکان دارد قبل از نصب پنل باید پخ بخورد زیرا توی سقف که میرود شما تسلط ندارید و همین اتفاق باعث موج افتادن در پنل میشود و آسیب به پنل بغلی میزند و لبه ها ممکن است خورد شوند و پیچ ها پنلتان از کار میزند بیرون، پس  تا آنجایی که میشود روی زمین باید پخ بزنید و با پخ زدن باشد و اگر نشد با کاتر آن هم با اجرای خاص

لبه ها

 • ما یک لبه فابریک داریم و یک لبه غیرفابریک . فابریک ها یک شیبی دارن و دوتا 5cm  از کنار هم قرار میگیرد یک عرض 10cm  و یک گردی ایجاد میشود برای جای بتونه در اجرا باید لبه فابریک کنار لبه فابریک بیفتد و لبه غیر فایریک کنار لبه غیر فابریک بیفتد. بعضی جاها که پرتی کار میخواهن استفاده کنند میان فابریک را میگذارنند کنار غیر فابریک که تکه ها اضافی استفاده شود. اتفاقی که میافتد لبه های فابریک شیب دارد و لبه های غیر فابریک شیب ندارد و لبه می اندازد و بعد بتونه درست تقسیم نمیشود و یکجاش نازک تر میشود و یک جاش کلفت تر و نوار تیپی هم که می اندازن درست قرار نمیگیرد . این حتما ترک میخورد مخصوصا اگر طول لبه بلند باشد اگر خواستید از پرتی ها استفاده کنید یکجا لبه غیر فابریک اون 5cm  را باید برش بزنید و  بعد پخش بزنید . قسمتی که شیب دارد باید برش بخورد که دوتاش در یک ترازی قرار بگیرد بعدم پخ خورده شود که یک فضایی داشته باشد برای نفوذ بتونه  پس شد . (حصیر چین – پخ – فابریک و غیر فابریک )

عمق پیچ ها

 •  پیچ ها را طوری باید اجرا کنیم که از کاغذ پنل رد نشود چون بعد شل میشود و ول میکند
 • لبه های فابریک که جهت هم قرار میگیرنند خودش یک فاصله در حد 1mm – 2mm  ایجاد میکند شما 2mm – 3mm مجازید فاصله بین پنل ها را بگذارید حالا چه فابریک و چه غیر فابریک . فابریک خودش بتونه نفوذ میکند ولی غیر فابریک ها نهایت 2mm  فاصله میفتد اگر فاصله بین پنل ها زیاد شود مثلا 1cm  – 2cm  در حدی که شما سازه پشت پنل را ببینید اتفاقی که می افتد بتونه میرود و مینشیند بیشتر روی سازه فلزی و درست با هم ترکیب نمیشود و بعد ول میکند و باعث ترک میگردد. پس نهایتا 2mm –  3mm  کافیست

کاغذ پنل : 

 • کاغذ پنل موقع برش و یا پخ زدن نباید کنده شود زیرا بتونه با کاغذ باید درگیر شود و چون بتونه میرود در بافت کاغذ نفوذ میکند و اگر کاغذ روکش کنده شد اون مغز گچی درست با بتونه درگیر نمیشود و بعد از یک مدتی ول میکند . پس اگر قسمتی از پنل کاغذش کنده شد باید بریده شود و یک پنل سالم جاش بگذارنند و یا موقع پخ زدن لبه های کاغذ کنگره کنگره نشود چون بعد نقاشم میخواهد توی دست و پایش جمع کند و اینها را میکشد و کنده میشود . میان معمولا با سمباده ( ساب ماله ایی ) لبه ها را ساب میزنند که این پرزهاش گرفته شود
 • پنل نباید پشت و رو کارشود ، کاغذ روکش پنل جنسش با پشتی فرق میکند و از لحاظ بافت مقاوم تر است و جذب بتونه بهتریم دارد .
 • کاغذ پشت را اگر بزنید مقاومتش کمتر است هر اتفاقی که می افتد یک سمت کاغذ روکش و یک سمت کاغذ پشتی اینها جذب بتونش با هم فرق میکند و هم ممکن است ول کند و هم ممکن است سایه روشن ایجاد شود پس حتما قسمت روی پنل باید سمت بیرون باشد