چسب کاشی کناف (کی پلاس )

چسب کاشی کناف (کی پلاس ) :

چسب کاشی کناف (کی پلاس )

چسب کاشی کناف (کی پلاس )

 • از این چسب برای کاشی و سنگ در سیستم های درای وال استفاده میگردد و در دوتوع تولید میگردد ( knauf TA plus  و knauf TA flex )

 کاربرد چسب TA plus و TA flex کناف ( کی پلاس ) :

جهت نصب کاشی های ،سرامیک ،موزاییک و مکان های رطوبت پذیر مانند استخر و سونا

چسب TA flex کناف ( کی پلاس )

چسب TA flex کناف ( کی پلاس )

مزایا چسب TA plus و TA flex کناف ( کی پلاس ):

 1. کاربرد بسیار آسان
 2. کاهش بار مرده ساختمان
 3. بدون نیاز به هرگونه افزودنی
 4. افزایش فضای مفید ساختمان
 5. مناسب جهت کاشیکاری استخر
 6. قابل استفاده بر روی همه سطوح رایج
 7. سرعت اجرای بالا و اختلاط آسان و سریع
 8. چسبندگی مناسب به انواع مصالح ساختمانی

نکات اجرایی چسب TA plus و TA flex کناف ( کی پلاس ):

 1. ‌به‌ ملات‌ آماده‌ شده‌ که‌ شروع‌ به‌ سفت‌ شدن‌ کرده‌ است،‌ آب‌ اضافه‌ نکنید.
 2. ‌در‌ مصارف‌ سطوح‌ خارجی‌ ساختمان،‌ پشت‌ کاشی‌ باید‌ به‌ ملات‌ آغشته‌ گردد
 3. ‌ملات‌ را‌ با‌ ماله‌ دندانه‌ دار‌ ( مناسب‌ با‌ سایز‌ کاشی )‌ بر‌روی‌ سطح،‌ اجرا‌ نمائید.
 4. ‌هیچ‌ گونه‌ مواد‌ و‌ مصالحی‌ ( آهک،‌ ماسه،‌ سیمان،‌ گچ‌ و ) …‌ به‌ ملات‌ آماده‌ شده‌ اضافه‌ نکنید.

نکات مهم :

 • چسب TA flex  هم وزن بیشتری میتوان روی آن اجرا کرد در واقع ابعاد بزرگتری میتوان روی آن اجرا کنیم و هم رطوبت پذیریش بیشتر است و در استخر و سونا از این چسب استفاده میشود اگر ابعاد بزرگ تر شد از TA flex استفاده میکنیم تحمل بار و رطوبت پذیریش بیشتر است، در استخر چون حالت غوطه وری دارد از این چسب میتوان استفاده کرد

ماله شانه ایی :

 • چسب کاشی با ماله شانه ایی استفاده میکنند یکی  هم به خاطر ضخامتش زیرا شما اگر با ماله شانه ایی استفاده نکنید احتمال اینکه سرامیک ول کند و ترک بردارد و فشار به آن بیاید زیاد است . چسب کاشی هم موقعی که دارنند خشک میشونند یک گازی از خودشان خارج میکنند و با ماله شانه ایی که کار شود فضایی برای چسب ایجاد میکند که این گاز بتواند خروج کند و حتی به این صورت باید باشد که ماله شانه ایی را در یک جهت کشیده یا به صورت عمودی و یا به صورت افقی ، و اگر به صورت دایره ایی کار کنید فضا بسته میشود و یا جمع میشود وتنش ایجاد میگردد . و درگیری و عمق آن هم بایست در نظر گرفت
 • اگر با ماله شانه ایی در اجرای چسب کار نشود به عنوان مثال در بیمارستان داشتیم که آمده انند با ماله معمولی و سرامیک ها همگی از وسط ترک خورده انند  در واقع فشار می آورد و سرامیک نابود میکند  پس باید از یک سمت خروجی داشته باشد و گیرایی چسب ها هم بسیار سریع است
 • در زمان کاشی کاری دما مهم است نه باید خیلی سرد باشود و نه خیلی گرم

چسب TA flex :

دمای مناسب محیط جهت اجرا 5 – 25 درجه سانتی گراد
ضخامت قابل اجرا 2 – 5 میلیمتر
نسبت آب به پودر چسب کاشی 7.5 لیتر برای 25 کیلوگرم پودر
مدت زمان کارپذیری 180 دقیقه
زمان بند کشی دیوار حدود 24 ساعت و کف حدود 48 ساعت
وزن هر کیسه 25 کیلوگرم
میزان مصرف در متر مربع شانه‌ 1/5kg : 4mm    شانه‌ 2/3kg : 6mm    شانه‌ 3kg : 8mm
مقاومت چسبندگی کششی اولیه ≥‌‌1/0 نیوتن‌ بر‌ میلی‌متر‌ مربع
بهترین زمان مصرق 12 ماه در شرایط استاندارد

نکات اجرایی چسب TA flex :

 • ‌به‌ ملات‌ آماده‌ شده‌ که‌ شروع‌ به‌ سفت‌ شدن‌ کرده‌ است،‌ آب‌ اضافه‌ نکنید
 • ‌ملات‌ را‌ با‌ ماله‌ دندانه‌دار‌ (مناسب‌ با‌ سایز‌کاشی)‌ بر‌ روی‌ سطح،‌ اجرا‌ نمائید
 • ‌در‌مصارف‌ سطوح‌ خارجی‌ ساختمان،‌ پشت‌ کاشی‌ باید‌ به‌ ملات‌ آغشته‌ گردد
 • هیچ‌ گونه‌ مواد‌ و‌ مصالحی‌ (آهک،‌ماسه،‌سیمان،‌گچ‌ و)…‌ به‌ ملات‌ آماده‌ شده‌ اضافه‌ نکنید